اخبار

1394/06/25
پذیرش کارآموز

شرکت سیماب الکترونیک در رشته های برق الکترونیک و ابزار دقیق برای مقاطع کاردانی و کارشناسی، کارآموز می پذیرد . علاقه مندان می توانند با شماره تلفن  44288390  و ۴۴۲۸۲۱۰۳ تماس بگیرند .