مشتريان


 بهره برداران دستگاه مولينه ساخت شرکت سيماب الکترونيک

موسسه ایمن سازان                                                       1 دستگاه
       
شرکت طرح نو انديشان(اربيل عراق)                                   1 دستگاه

شرکت درنا مهر قشم                                                      1 دستگاه

دانشگاه شيروان                                                            1 دستگاه

شرکت سابير                                                                1 دستگاه

شرکت هاني راد سيستم                                               3 دستگاه

اداره کل محيط زيست استان مازندران                                2 دستگاه

شرکت مهندسين مشاور آذر پيمايش                                 2 دستگاه  

مديريت بهره‌برداري سد مخزني بافت                                 1 دستگاه

ادارة آبهاي سطحي و آبياري زهكشي استان اربيل عراق       1 دستگاه

ادارة آبهاي سطحي و آبياري زهكشي استان دهوك عراق      1 دستگاه

ادارة آبهاي سطحي و آبياري زهكشي استان كويا عراق        1 دستگاه

ادارة آبهاي سطحي و آبياري زهكشي استان گرميان عراق    1 دستگاه

اداره كل شيلات استان گلستان                                       1 دستگاه

دانشكده علوم دانشگاه تربيت مدرس                                1 دستگاه

دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان                                 1 دستگاه

اداره کل شيلات استان ايلام                                           1 دستگاه

شركت سهامي آب منطقه‌اي                                          1 دستگاه

پژوهشگاه نيرو                                                             1 دستگاه  

مؤسسه فجر قرارگاه بازسازی                                         1 دستگاه

دانشگاه صنعتی اصفهان                                                1 دستگاه

دانشگاه گیلان                                                             1 دستگاه

دانشگاه ساری                                                            1 دستگاه

شرکت سازه گستر آبراه                                                1 دستگاه


بهره برداران دستگاه ميکرومولينه ساخت شرکت سيماب الکترونيک

آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی                                              2 دستگاه

آب منطقه اي استان زنجان                                                            2 دستگاه

دانشگاه شهيد بهشتي                                                                1 دستگاه

آزمايشگاه آزمون سلامت آسا                                                         1 دستگاه

شرکت هاني راد سيستم                                                             3 دستگاه

دانشگاه شيراز                                                                           1 دستگاه

پژوهشکده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي                             1 دستگاه

شرکت سهامي آب منطقه‌اي استان مرکزي                                     2 دستگاه

اداره کل شيلات استان آذربايجان غربي                                           1 دستگاه 

شرکت مهندسين مشاور سازه گستر آبراه                                       3 دستگاه

شرکت دانش آوران                                                                     1 دستگاه

شرکت مهندسين مشاور آذر پيمايش                                              3 دستگاه

ادارة آبهاي سطحي و آبياري زهكشي استان سليمانيه عراق              1 دستگاه

ادارة آبهاي سطحي و آبياري زهكشي استان اربيل عراق                    1 دستگاه

ادارة آبهاي سطحي و آبياري زهكشي استان دهوك عراق                   1 دستگاه

ادارة آبهاي سطحي و آبياري زهكشي استان كويا عراق                     1 دستگاه

ادارة آبهاي سطحي و آبياري زهكشي استان گرميان عراق                 1 دستگاه

شرکت آب آتی پژوه                                                                    1 دستگاه


بهره برداران  نمونه بردار نقطه اي آب پنوماتيک ساخت شرکت سيماب الکترونيک

شرکت آزمونه فولاد برای اعماق 550 متری                     1 دستگاه

آب و فاضلاب استان کردستان                                          1 دستگاه

شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران                             1 دستگاه

 دانشگاه مشهد                                                               1 دستگاه  

شرکت سهامي آب منطقه اي استان فارس                    1 دستگاه

شرکت باخترتجهيزآزما                                                      1 دستگاه

شرکت هاني راد سيستم                                                1 دستگاه 

شرکت سوره                                                                   1 دستگاه

دانشگاه شيراز                                                                 1 دستگاه

شركت مهندسين مشاور افق هسته‌اي                           1 دستگاه

دانشگاه شهید بهشتی                                                    1 دستگاه


بهره برداران اشل هاي لعابي 3 کوره  ساخت شرکت سيماب الکترونيک

شيلات استان لرستان – جهت استفاده در مجتمع هاي شيلات استان

شركت سهامي آب منطقه‌اي استان گلستان- جهت نصب در ايستگاه هاي هيدرومتري استان

شركت سهامي آب منطقه‌اي استان كرمانشاه – جهت نصب در ايستگاه هاي هيدرومتري سطح استان

شركت مهندسي آب و خاك - سد و بند چشمه لنگان

شركت سهامي آب منطقه‌اي اصفهان و چهار محال و بختياري

شركت عرشه ساز تبريز - جهت نصب در سدهاي مخزني آذربايجان شرقي

موسسه جهاد نصر -  براي نصب در برج آبگير و سرريز سد شهر چاي اروميه

شركت ديزج كار جهت نصب در ايستگاه هاي هيدرومتري استان آذربايجان شرقي

شركت ساختمانی راهسر

شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان - جهت نصب در شبکه دبي سنجي سطح استان

شركت زرين افزار - آب منطقه‌اي اردبيل - براي نصب در شبکه هيدرومتري سطح استان

شركت بهره‌برداري از سد و نيروگاه و شبكه‌هاي آبياري مارون

شركت بهره‌برداري از شبكه آبياري و زهكشي دشت ساوه

شركت بهره‌برداري از شبكه آبياري و زهكشي دشت مغان

شركت مهندسين مشاور پي‌كاو - سد حاجي‌آباد، و 4 فقره از سدهاي مخزني سطح استان کردستان

شركت تبريز تيك جهت نصب در درياچه سدهاي مخزني آذربايجان شرقي

شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام - براي ايستگاه هاي دبي سنجي شبکه هيدرومتري سطح استان

شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان جنوبي - درياچه سد مخزني حاجي آباد  

شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي- جهت نصب در سدهاي مخزني مختلف

شركت مهندسي تجهيزات آب و برق-  شرکت همکار سيماب الکترونيک

شركت نداي سپيد زاگرس -

شركت سابير – جهت نصب در درياچه سد كوثر

شركت مهندسين مشاور پراهوم

شرکت بهره برداري سد  منجيل ( نصب در درياچه سد سفيد رود )

شركت سهامي آب منطقه‌اي كهكيلويه و بويراحمد ( شبكة آبياري دشت چرام )

شرکت پاوان ( نصب در سرريز و برج آبگير سد شهيد مدني تبريز - ونيار ) نصب توسط اين شرکت

شبکه آبياري صوفي چاي نصب در اراضي پايين دست سد علويان

فروشگاه اکبري  شرکت همکار

شرکت سهامي آب منطقه اي استان گيلان – جهت نصب در شبکه هيدرومتري سطح استان

شرکت بهره برداري شبکه آبياري استان مازندران- جهت نصب در شبکه آبياري

شرکت بهره برداري  شبکه آبياري مارون – جهت نصب در شبکه آبیاری

شرکت بهره برداري شبکه سد پيشين جهت نصب در شبکه آبياري - نصب توسط اين شرکت

شرکت بهره برداري سد بمپور – جهت نصب در سد و شبکه بمپور نصب توسط اين شرکت

شرکت سد افزار

شرکت عمارت ساز

شرکت دریا ترسیم

موسسه فجر

شرکت کیان پارس

شبکه آبیاری دشت گلپایگان

آب منطقه ای بوشهر

شرکت مونیر

کمپانی هاپیکا

شرکت مسیر گستر

شرکت سازه های معین


 بهره برداران دستگاه عمق یاب دو کاره ساخت شرکت سيماب الکترونيک

آب منطقه ای استان مرکزی   

شرکت کاله

30 دستگاه
1دستگاه

شرکت آب منطقه ای استان البرز

4 دستگاه

آب و فاضلاب روستایی اشنویه آذربایجان غربی

 1 دستگاه

شرکت سهامی آب منطقه ای استان زنجان

8 دستگاه

شرکت آب منطقه ای استان سمنان

5 دستگاه

شرکت مهندسین مشاور آبان رود

 1 دستگاه

شرکت آماج گستران پاسارگاد

4 دستگاه

فروشگاه خدمات فنی برق

 4 دستگاه

شرکت مهندسین مشاور سپیتا طرح

4 دستگاه

شرکت آب وفاضلاب روستایی مهاباد

1 دستگاه

شرکت آب و فاضلاب روستایی سلماس

1 دستگاه

 آب و فاضلاب روستایی شهرستان چالدران

1 دستگاه

شرکت آب و فاضلاب روستایی پیرانشهر

1 دستگاه

شرکت پویش کارآب گستر

3 دستگاه

آبفاي شيراز

7 دستگاه

شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران

1 دستگاه

آب منطقه ای استان کهکیلویه و بویر احمد

 3 دستگاه

آب و فاضلاب زنجان

1 دستگاه

آب زنجان

 2 دستگاه

آبفای قزوين

 4 دستگاه

آب خراسان جنوبي

3 دستگاه

موسسه ايمن سازان

1 دستگاه

آبفاي يزد

 1 دستگاه

آبفاي زنجان

1 دستگاه

آبفاي اروميه خسروي

1 دستگاه

دانشگاه کرمان

1 دستگاه

آب ياسوج

3 دستگاه

آقاي قنبري- قزوين

4 دستگاه

آبفاي شيراز
آبفار اصفهان 

آبفای فیروز آباد 

آبفای فسا

آبفای سپیدان

آبفار استان فارس

7 دستگاه

18 دستگاه

1 دستگاه

1 دستگاه

1 دستگاه

23 دستگاه