محصولات » علوم زمین

علوم زمین

  تجهیزات و دستگاه هایی که در مطالعات و اکتشافات زمین در بخش های مختلف اعم از منابع و ذخایر زمین و ساختمان و ساختار و لایه بندی زمین اعم از خاک و سنگ و آب و منابع معدنی مورد استفاده قرار می گیرند توسط این شرکت تولید و تامین و عرضه می شود. خدمات تعمیر و سرویس این تجهیزات نیز توسط شرکت ارائه می شود. 

بخشی از تجهیزات تولیدی و عرضه شده در این بخش به شرح زیر است.