محصولات » علوم زمین » آب زيرزميني

  تجهیزات مورد نیاز و مورد استفاده اکتشاف و اندازه گیری های فیزیکی و شیمیایی مانند سطح استاتیک و دینامیک آب و عمق کف چاه، دما، PH، Ec،شوری، اکسیژن محلول، نیترات، نیتریت و بیش از 50 نوع عنصر و یون محلول و موجود در آب و همچنین نمونه برداری نقطه ای آب بدون اختلاط با آب لایه های دیگر، سیستم اندازه گیری پیوسته سطح آب زیرزمینی و نوسانات آن و ذخیره اطلاعات و انتقال آنلاین اطلاعات و تجهیزات اندازه گیری مقدار حجمی و دبی لحظه ای پمپاژ آب از چاه، تولید، عرضه و پشتیبانی می شوند.

عناوین و اطلاعات بخشی از این تجهیزات در زیر ارائه شده است. در صورت نیاز به تجهیزات و اطلاعات دیگر با شماره تلفن های شرکت تماس بگیرید.