محصولات » علوم زمین » لوازم و تجهيزات مکانيک خاک

لوازم و تجهيزات مکانيک خاک

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و صحرایی مورد نیاز برای آزمایشات مربوط به ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک با دستور العمل بهره برداری با ۱ سال گارانتی عرضه می شود.