اخبار

1393/11/25
برپایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

  چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در بزرگراه شهید چمران از 2 اسفند ماه لغایت 5 اسفند ماه برگزار می شود.