محصولات » صنعت،نفت گاز پتروشیمی » دما سنجي » دماسنج غلاف دار

دماسنج غلاف دار

قابل استفاده برای دماسنجی دقیق انواع منابع آب های رودخانه ها چاه ها استخرها تشتک تبخیر و ...
و دمای خاک و هوا برای مقاصد تحقیقاتی و مطالعاتی کاربرد دارد.

کاتالوگ و مستندات مرتبط با اين محصول:

دماسنج غلاف دار