محصولات » صنعت،نفت گاز پتروشیمی » فشارسنجي » بادنمای پارچه ای

بادنمای پارچه ای

به منظور روئیت ظاهری جهت وزش باد و سرعت نسبی آن در فرودگاهها و کارخانجات و پتروشیمی و دیگر موارد ضروری مورد استفاده قرار میگیرد.

کاتالوگ و مستندات مرتبط با اين محصول:

بادنمای پارچه ای