محصولات » صنعت،نفت گاز پتروشیمی » دبي سنجي » روتامتر اکریلیکی

روتامتر اکریلیکی

این ابزار در صنایع نفت گاز و پتروشیمی/ نیروگاهها/و صنایع شیمیایی غذایی /تاسیسات نیروگاهی آزمایشگاهها و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برای اندازه گیری مقدار دبی گازها و مایعات و سیالات مختلف کاربرد وسیعی دارد.

کاتالوگ و مستندات مرتبط با اين محصول:

کاتالوگ دبی سنج ( روتامتر )